torsdag 8 oktober 2020

Vem blir president i USA?

 Ja det står ännu så länge skrivet i stjärnorna vem som blir president om några veckor i USA. Det sägs att Biden leder, men det är ofta så att den sittande presidenten har förtur till posten. Numera får alla sitta två perioder. Något som inskränktes sedan andra världskriget då Franklin D Roosevelt satt 12 år. Rekord! Men sedan tyckte amerikanarna att detta skulle vara bättre med två perioder i en demokrati.

Medierna i Sverige har dock spårat ur för länge sedan för inte har vi väl rösträtt i USA? Mer intressant är vad som pågår på hemmaplan, men det går inte att omtala alltför mycket. För då riskerar medierna att bli rasistiska eller något värre. Men som det nu är kommer det inte att förbli. Medierna har alltid gått i regeringens fotspår här hemma så det enda som hjälper är att byta denna regering, som nu klamrar sig fast vid makten och har gjort upp med miljöpartiet en gång till för att sitta kvar. 

De stackars unga männen från Afghanistan ska nämligen ha ett helt år på sig nu att söka jobb efter att de har gått ut gymnasiet. För det är ju pandemi och vem kan få jobb då? Omkring 50 000 afghaner befann sig i Sverige för två år sedan, men en del har väl flyttat till Frankrike för att söka sin lycka där istället. Kring 8 000 är kvar här som asylsökande. Men de får väl amnesti om miljöpartiet får bestämma. 

Bilden nedan har ingenting med några val eller regeringar att göra. Det är naturen som den såg ut nu på morgonpromenaden och lär se ut i många århundraden ännu om inte människor gör om hela landskapet. Eller låter det bebyggas ännu mer än nu. Framtiden är som alltid osäker i människors händer. Nu när vi strax är 8 miljarder invånare på detta klot. 




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar