onsdag 2 mars 2022

Putin enar världen genom katastrofal omedvetenhet

 Ingen har gjort så mycket på sitt omvända katastrofala sätt för att ena världen sedan Hitler, som Putin nu gör. Eftersom det råder krig så drabbas alla, även släktingar till mig, som hade tänkt att åka till Ryssland, men det blir förstås inte av och de betalade pengarna för biljetterna är förlorade. Alla drabbas när det blir krig. Denna arketyp, som berör oss med djupa känslor. 

Det finns inget djupare och mörkare än Djävulen eller Satan, som också kallas Lucifer, vilket betyder ljusbringaren. I ett slag förstod vi att onda tankar har uppstått hos Putin kring det, som för honom verkar vara gott och bra. Både Krim och Ukraina är enligt honom ryska områden. Och Ukraina är självförvållande till skador i landet. Inte bara genom att de blir anfallna, utan de förstör själva sina egendomar. Det tankesättet påminner om hur ryssar har uppfört sig, när de varit anfalla tidigare genom århundradena. Den brända jordens taktik. 

Det är helt klart att Putin för över sina inre omedvetna övertygelser, som han inte själv vill se, på Västvärlden och Ukraina. För han är offret i denna process. Så blir det också om en människa är omedveten om vad som pågår i människans inre. Då breder Putin ut sina dolda motiv över andra och blir den despot och förtryckare, som vi har sett så många gånger genom världshistorien. 

Krig är som sagt en arketyp, en urbild som är nedärvd med djupa känslor, och ibland blir det nödvändigt med dessa katastrofer. När allt har gått för långt och det inte finns något annat sätt för världen att uppnå mer medvetenhet. Det upplevs som att blixten slår ned i vårt medvetande och sekundsnabbt blir vi medvetna om något som tidigare var dolt för oss. 

I kristendomen har vi lagt allt det goda hos Gud och det onda hos Djävulen. Denna splittring i det medvetna sättet att se på oss själva och världen visar sig också ständigt i verkligheten. Länge har detta missförståtts fast psykiatern C G Jung har försökt att förklara vad en arketyp består av. Han skiljer mellan instinkt och arketyp. Instinkt gör att fåglarna vet hur de ska bygga bon, hur en baby kan söka sig till bröstet när den föds och yttrar sig också i fantasier. De bilder som dessa fantasier kan ge upphov till är arketypernas yttringar, menar C G Jung. De saknar känt ursprung och upprepar sig över hela världen utan att kunna knytas till just den människans individuella historia. 

När det skapas en obalans i världen, som går för långt, så uppstår krig till slut. Allt ont projiceras på omvärlden och det innebär att den människan, i det här fallet Putin, inte vill se alls in i sig själv. Utan han sätter sig i Guds ställe med guld och vapen, som bevis på hans överlägsenhet. Det finns anledning för människor att bege sig till kyrkor, som SVT har visat nu också. För där finns deras förlorade goda andlighet och de kan få tröst där. Men i bästa fall utvecklas de också mot mer medvetenhet. 

Känslan av en högre mening med livet är det som höjer en människa över det krasst vardagliga perspektivet, menar C G Jung. Annars blir en människa vilsen och olycklig. Själv har jag kämpat för träden på tomten där jag bor, men de är nu nedsågade. Ett träd kan vara symbol för fysisk växt eller psykisk mognad. De kan också symbolisera offer och död, som Jesus som spikades upp på ett kors, gjort av ett träd. För mig känns det som en sorg att dessa träd nu är borta. De var symboler för mig också förutom att de skapade ett trevligare varmare mikroklimat.

Städerna som nu förstörs i Ukraina är symboler för självet, den inre del i människan där allt går samman och blir till en helhet. Enligt Putin är dessa städer något ont och har kommit att bli till delar där det onda ukrainska folket härskar istället för hans goda ryssar. Detta svartvita tänkande är destruktivt inte bara för Putin utan tar över större delen av den värld, som har byggts upp sedan USA drog tillbaka sina styrkor från Asien. 

Det gick inte längre att gå över till en ny medvetenhet utan denna arketyp kriget. Och plötsligt står mänskligheten där igen. Vi vaknar upp till en alldeles ny och otrolig värld och måste göra det som krävs för att hejda Putins totala omedvetenhet om vad han håller på med. Så typiskt att han är en idrottare, har svart bälte i judo, gärna visar upp sin fysiska styrka och har sökt sig till KGB som ung och har byggt upp sin egen storhet och makt under hela sitt liv. Istället för att bli en mognare och mer medveten människa nu vid snart 70 års ålder. 

Här beskriver unga ryska soldater hur de har lurats att bli "kanonmat" och att de inte visste vart de var på väg. Inte att de skulle till Ukraina. Inte att deras kamrater skulle dödas och liken inte ens begravas eller tas om hand. De trodde det var en övning. 


Det här rosettfönstret i Notre Dame i Paris är en symbol för självet, den inre andliga del vi består av. Paris stadsplan ser också ut så med tio gator som strålar samman i Place de l´Etoile och bildar en mandala. Bild från Människan och hennes symboler av C G Jung. Bilden fick inte plats rättvänd för den är så stor, men en mandala kan ses från alla håll. Den knyter samman världen och alla som ser detta berörs av det. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar