lördag 28 november 2020

Försvarsministern från Irak nekas återflyttning till Sverige

 Äntligen har Skatteverket och Förvaltningsrätten nekat den tidigare försvarsministern i Irak att återflytta till Sverige! Tänk att det finns gränser för hur mycket någon som Najah al-Shammari kan utnyttja lilla Sverige. Han får inte folkbokföra sig i Sverige därför att det är enkelt att manipulera de handlingar han har skickat till staten och för att han anses ha en bostad i sitt hemland Irak. 

Det var förra året som denne man var försvarsminister i Irak och samtidigt var han skriven i Sverige tillsammans med sin familj. Denna familj fick barnbidrag och bostadsbidrag fast mannen hade en lön som försvarsminister i Irak! Han hotade medierna som rapporterade detta med stämning. Han är svensk medborgare, men får inte skriva sig här sedan han har återvandrat. Tack vare medierna som avslöjade honom. Fantastiskt! Nästa steg är att frånta kriminella och sådana som honom detta medborgarskap. Vi vill inte ha fifflare i landet! Han använde ett annat namn i Sverige nämligen Najah Hasan Ali al-Adell när han skrev sig i landet. Så lätt är det att få tillgång till bidrag och välfärd i Sverige! Och låta bli att bo här överhuvudtaget. 


Sådana här fula gubbar vill vi inte ha i landet. Men att slippa dem är inte lätt när det går att fiffla med alla papper och skriva sig här. Samt få svenskt medborgarskap. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar