torsdag 27 januari 2022

Förvaltningsrätten gör sig ingen brådska

 Nu har det gått det utlovade halvåret hos Förvaltningsrätten sedan jag överklagade det totalt okunniga beskedet från Pensionsmyndigheten till mig förra sommaren. Då beslutade Pensionsmyndigheten utan några som helst bevis, att jag inte skulle få något bostadsbidrag trots låg pension. De antog helt enkelt att jag hade ett ovisst antal hyresbetalande svenskar eller invandrare inhysta i mitt hus. Det stora och grandiosa som jag ägde då.

Fast jag berättade för dem att jag bodde ensam hade Pensionsmyndigheten mer tilltro till ytan på huset. Samfälligheten där jag bor hade befallt oss att deklarera en försäljning av mark de hade gjort för ett kommunalt daghem. Det blev några tusenlappar per boende och vi skulle jagas av Skatteverket om vi inte tog upp detta i våra deklarationer. Det där utgick Pensionsmyndigheten genast ifrån att det betydde att jag hade hyrt ut mitt hus årligen och fuskat och smitit dessutom. Utan bevis. De hade bara behövt titta på min deklaration så hade de sett vad dessa tusenlappar berodde på. 

Men som sagt jag skulle inte ha något bostadsbidrag. Trots mina protester och förklaringar. Så jag överklagade till Förvaltningsrätten, som sade att de försöker komma med en dom inom sex månader. Stackars Förvaltningsrätten som inte har resurser i dessa hårda tider att ens åstadkomma en dom inom utlovad tid. 

Vänligt nog så fixade regeringen att jag fick höjd pension både förra hösten och nu i januari, så nu får jag säkerligen inte något bostadsbidrag längre. För fattigdomsgränsen är väl passerad tror jag. Nej nu ser jag att fattigdomsgränsen går vid 13 630 kronor för år 2021 så jag borde vara kvalificerad till bidrag. För så mycket får jag inte ut. Och invandrare som inte har jobbat och är pensionärer får ut mer än vad jag får. Det unnar jag dem, men varför ska jag inte få lika mycket? Eller mer? Som har bott och jobbat i Sverige hela mitt liv. 

Okej då ser jag med glädje fram emot att få del av den allmänna välfärden någon gång under mitt liv. När väl Förvaltningsrätten har samlat ihop sig. Så slipper jag skriva fler brev till myndigheter eller regering. 


Här är gänget som styr Sverige i tecknaren Jeanders tappning. Längst till höger står Shekarabi, som har lovat höjda pensioner. Fast det vore väl roligt att få över fattigdomsgränsen också när man som jag har bott och jobbat hela livet i Sverige. Jag skrev till Shekarabi för sex månader sedan och berättade hur det står till för mig och andra i Sverige. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar