tisdag 23 oktober 2018

EU totalsågar Sveriges gränskontroller

Jo vi visste sedan i september att EU var kritiska mot våra gränskontroller, men nu visar det sig att vi undanhölls hur allvarligt EU såg på dettta inför valet. Patrik Engström som är chef för gränspolisen säger att sedan år 2000 har Sverige koncentrerat sig på andra saker än yttre gränskontroll. Och efter den stora omorganisationen år 2015 försvann den frågan från dagordningen. Alla myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroller, polisen, kustbevakningen, migrationsverket och tullen, saknar en enhetlighet i sättet att arbeta och har ingen gemensam struktur. Att försöka rätta till detta tar minst fem år. 


Det är känt sedan länge att det är så i Sverige. Alla jobbar på sin kant och ingen information förekommer emellan myndigheter. Sverige var ett land där alla släpptes in. Ända tills det inte gick längre i november 2015. Men inte heller då fick vi någon riktig gränskontroll. Detta har inte kommit fram ordentligt. Det ska vara tyst i Sverige! En riktig svensk tiger. Också på regerings- och EU-nivå.

Kontrollanterna har heller inga databaser att slå i så de kan hitta farliga personer. Det var ett problem redan 2011 och ingenting har hänt sedan dess. Det finns en 95 punkter lång lista som inom kort kommer att delges myndigheter och departement i Sverige. Bland annat så strular tekniken och telefonerna fungerar inte. Låter som Kling och Klang styr över hela systemet med gränskontroller. Annars ska vi ju ligga i framkant tekniskt i Sverige, men inte här. Det brister i hela organisationen och ledningen. Hur resurserna används, vilken kompetens som finns, plus då riskanalyser och it- samt teknikstöd. 


Alla var välkomna och det har förblivit så i Sverige.
Lätt att ta sig in i landet för vem som helst.
Faksimil från Google.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar