fredag 23 februari 2024

62 000 aktiva i kriminella nätverk eller kopplade till dem

 Det är 30 000 personer kopplade till skjutvapenvåld i Sverige, 14 000 är aktiva i kriminella nätverk och 48 000 personer är kopplade till kriminella nätverk. Detta framförde rikspolischefen Petra Lundh i morse på en presskonferens. Kring 88 procent är svenska medborgare, 8 procent har dubbla medborgarskap och 11 procent är utländska medborgare. Männen står för 95 procent av dessa brottsliga anknytningar. Medelåldern för de kriminella är 28 år och kring 5 000 är under 18 år. 

Mycket siffror blev det, men det motsvarar en stad av Borlänges storlek. Tänk om vi kunde fånga in alla och sätta dem bakom lås och bom. Men det är rätt ogörligt för så stora resurser har inte samhället. Det finns ungefär 22 000 poliser och målet är 26 000 år 2025. Det här är ett stort samhällsproblem, inte minst för att företag också ingår i brottsligheten. Sverige har nio gånger fler skjutningar än våra grannländer Norge, Danmark och Finland tillsammans under 2023. En skjutning om dagen blev det under 2023 i Sverige. Sprängningarna är de högsta någonsin i Sverige och de är näst flest förutom Mexiko i hela världen. 

PS. Kopplad till betyder till minst två gängkriminella, men mamma, pappa plus flickvän är inte medräknade. I genomsnitt har de kopplade anknytning till sex gängkriminella. DS.

Petra Lundh rikspolischef framförde de grova siffror som betecknar den svenska brottsligheten. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar