onsdag 21 december 2016

Stjärnan ska inte stråla över Betlehem

UPPDATERAT
I Åmåls kommun har en psalm ändrats i Södra skolan, för att passa in i nutiden för då ska inte stjärnor bara stråla över Betlehem utan över oss alla. Och Gud eller Jesus får inte nämnas lika lite som skinka. Vers två och fyra ströks i "Nu tändas tusen juleljus" och i "Tomtarnas julnatt" (midnatt råder tyst det är i husen) hade versen som börjar med "gröt och skinka, lilla äppelbiten" fått ett kryss över sig. En pastor i Åmål Peter Landälv är upprörd och menar att det inte är muslimer som står för dessa ändringar utan istället svenska ateister och humanister, som inte förstår människor som har en tro. Och tror att skinka är tabu. 

Pastorn är också upprörd över att man har beskrivit Lucia som en jungfru som bodde i ett slott i skogen och som visade sig en gång om året istället för att berätta att hon var en förföljd kristen, som led martyrdöden för sin tro. Han menar att man inte ska ljuga för barnen. Här nedan finns den ursprungliga texten till denna julsång, som numera också är en psalm.
Stjärnan får inte stråla över Betlehem.

Nu tändas tusen juleljus

av Emmy Köhler
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund,
och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.
Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud.
Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus!
I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid!


29.12.2016
Enligt pastor Peter Landälv är det svenska tjänstemän som är problemet och inte muslimer. Det är de som censurerar sig och varför ska ens skolan vara i kyrkan om det inte går att sjunga en enkel sång utan att ändra orden. Det var heller inte ett enda ord som hade ändrats som senare har sagts, för Peter Landälv hörde själv barnen sjunga. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar