lördag 7 oktober 2017

Den perfekta stormen i husbyggandet

År 2010-2016 ökade den svenskfödda befolkningen i Sverige med 57 000 personer. Medan personer med utländsk härkomst (födda i utlandet eller i Sverige av två utlandsfödda föräldrar) med 522 000 invånare. Vi bygger som aldrig förr sedan 70-talet och sammanlagt kommer vi att få kring 140 000 nya bostäder nästa år. Dessa lägenheter byggs inte för de nytillkomna, som har låg inkomst också efter nästan ett decennium i Sverige. Det kommer inte att finnas efterfrågan på alla dessa bostäder och kraschen för denna sektor är att vänta. 

Det kommer inte att köpas eller hyras 600 000 nya bostäder till 2025 som politikerna tror utan snarare kring 480 000 och det är högt räknat och bygger på att kommunerna köper in större delen av bostadsrätterna som byggs och ger dem till de nya invånarna. Nyanlända kommer att bebo dem då, men inte de unga infödda svenskarna. Och vi andra får betala det överdrivna byggandet. I Köpenhamn blev det en krasch i början av 2000-talet för där byggdes det också mycket och priserna ökade stort. Men sedan rasade priserna med 30 procent, för att det hade byggts för dyrt och för mycket. Samma sak kan hända i Sverige nu.

Bostadssektorn är drivande för andra delar av den svenska ekonomin. Om bostadsutvecklare har felspekulerat och går omkull påverkar detta också resten av befolkningen med att privatkonsumtionen går ned. Konjunkturen viker och det blir svårare att sälja bostäder, som kan vara överbelånade. Det hände senast i stor skala på 90-talet då Riksbanken höjde räntorna till svindlande 500 procent och många företag gick omkull. Vi hade vänner som fick sälja med förlust då. De blev av med sin bostad, men stod där med ett lån att betala. 

Det syns på de nio försäljningarna runt där jag bor, att nu vill människor ha ut sina pengar, som de har lagt in i husen. De vill få ut vinsten innan det är för sent. Det mest spektakulära huset som är till salu ligger på en tomt vid havet och är till salu för en prisidé på 10,7 miljoner, men då är det också en sjötomt. När jag söker på internet finns dock inte annonsen så säljarna kanske har ångrat sig. Strax ska de utsättas för grävning och omgörning för kommunalt vatten och avlopp. Det kommer också att kosta. Tomterna runt omkring säljs med villor för 5-7 miljoner så deras sjötomt är nog för dyr.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar