måndag 9 oktober 2017

Tyskland ska ta emot 200 000 flyktingar per år

Att Tyskland nu siktar på att ta emot kring 200 000 flyktingar per år och inte i nivå med massflykten för två år sedan med över en miljon flyktingar gör att Sverige kommer att ta emot kring 20 000 flyktingar eftersom vi alltid rättar oss efter Tyskland och har gjort så under lång tid. Men det brukar det talas tyst om i politiken. Vi ligger redan på den nivån i år och det är en rimlig nivå att fortsätta på för att skapa ordning i landet. 

Angela Merkel kommer att hålla presskonferens i dag om denna flyktingpolitik. En överenskommelse har skapats melland de två partierna CDU/CSU i Tyskland efter valet tidigare i september. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar