onsdag 17 januari 2018

Barnombudsmannen om ungas terrorism

UPPDATERAT
De unga kan känna sig utanför och ha problem i familjen eller känna hopplöshet inför framtiden. Så säger Barnombudsmannen om varför unga kan dras med i terrorism. Och föreslår att de unga själva involveras i sin egen tillvaro och framtid. Senare i dag kommer rapporten om detta att publiceras på BO:s hemsida. BO har intervjuat 55 unga och barn mellan 12-25 år och menar att kriminella miljöer kan göra dem till terrorister. Bilbränder, skottlossningar och droger kan göra dem till radikala terrorister.
10:34
Omkring 300 unga har rest till våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak. Och dessutom tagit med sina barn. Dessa kommer från de särskilt utsatta områden i Sverige, som har klassats så av polisen. Religiös extremism plus våld och kriminalitet är orsaker i dessa områden. Enligt BO måste staten hindra fler unga eller barn att råka ut för detta.

En nationell handlingsplan föreslås i enlighet med FN:s Barnkonvention, där barn ska skyddas från våld. Myndigheter ska involvera barn och unga att arbeta mot våld. Socialtjänsten ska stödja unga och barn som involverats i våldsbejakande islamistisk extremism. Oro för att detta drabbar ska anmälas till socialnämnden. Det ska finnas stöd för sådana familjer. I skolan ska det vara möjligt att prata om detta.

Det här är välmenande åtgärder från BO:s sida, men kommer förmodligen inte att betyda något alls. När dessa utanförskapsområden är så etablerade och det har gått så långt kommer det också ta lång tid att vända trenden. Ungdomar och barn väljer redan i tioårsåldern att gå in i dessa utanförskapsmiljöer med brott och droger. Och de ser inte ens att de lever märkliga liv. För "alla" runt dem gör det också. De inre föreställningar de har om sig själva och omvärlden styr deras liv.

Säpochefen Anders Thornberg säger att extremistiska islamister ökar i Sverige. Och ingen säger emot dem heller enligt forskaren Magnus Ranstorp. Salafisterna såledesJudar säger också att de känner sig säkrare i Israel än i Sverige. Omkring 3 000 personer anses nu vara extrema islamister och terrorister i Sverige. 
Barn och unga dras in i terrorism i Sverige.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar