söndag 28 januari 2018

Ingen vill offra sina barn för migrationen

Alice Teodorescu skriver alldeles rätt i Göteborgs-Posten att ingen vill offra sina barn för att inte Sverige ska tvingas till mer uppdelning, läs segregering. Detta apropå vad som hände i Nacka när barn tvingades av sina ägodelar och mobiltelefoner av långa afrikaner. Polisen i Nacka/Värmdö gick själva ut med signalement: "Polisen önskar komma i kontakt med fler vittnen till de händelser som inträffat. Signalement på gärningsmännen är att de ca 14-18 år gamla, ca 185-190 centimeter långa, är av afrikanskt ursprung och har normal kroppsbyggnad. De har varit klädda i mörka jackor samt vid rånen maskerade över ansiktet. Gärningsmännen ska vara mellan fyra och tio personer där några har varit mer aktiva i själva rånen."

Inte ens i Nacka/Värmdö som är traditionella medelklassamhällen är man längre trygg. Inte ens när man går till och från skolan och är 8-15 år. Föräldrarna till de här barnen vill kanske flytta, men vart? Till totalsegregerade samhällen, där murar hägnar in dem och skolan ligger inom området och vakter bevakar?

"Och eftersom det råder en nästan fanatisk ovilja att angripa samhällsproblem när de är i sin linda står vi nu med monumentala utmaningar, som det heter på politiska. Samhällsproblem som paradoxalt nog skapar den segregation som politikerna trott sig kunna undvika bara genom att titta åt ett annat håll. I verkligheten förhåller det sig precis tvärtom." Så skriver Alice Teodorescu och fortsätter:

"Den gränslöshet och avsaknad av normer som genomsyrar de senaste årens utveckling härrör från de goda värderingarnas reträtt. Allt mer fjärran ter sig religionen, vänsteridealismen och den borgerliga ”göra rätt för sig”-moralen som referensram. Vad återstår då som rättesnöre? 

Ytterst lite, uppenbarligen. Därmed blir det än viktigare att staten inte retirerar från sin främsta uppgift: att säkerställa medborgarnas säkerhet och frihet. Därför är kampen mot de som hotar andras rätt till liv grundläggande. Det är en kamp bortom höger eller vänster. En kamp som de kriminella aldrig ska få vinna." 

Nedan kan ni se att drygt 135 000 fick uppehållstillstånd i Sverige förra året 2017. Och att de som fick svenskt medborgarskap var 55 420 och kom mest från Syrien förra året. Tidigare år från Irak och Somalia.

Importen av människor är större än någonsin.
Alla måste de ha något att försörja sig på.
Faksimil från Twitter. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar