onsdag 15 augusti 2018

Lättförtjänta 40 000 för vägran att ta i hand

UPPDATERAT
Någon som ska arbeta som tolk i Sverige kan man tycka ska kunna ta folk i hand, även om de är män. Men det kunde inte den här kvinnan som sökte jobb och inte ville hälsa på en manlig anställd, som skulle intervjua henne. Då avbröts förfarandet. Arbetsdomstolen säger så här: Indirekt diskriminering minsann. Detta är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning.

Företaget menade att en vägran att ta någon i hand på grund av kön ger uttryck för en särskiljande syn på män och kvinnor som inte är acceptabel samt att ett sådant agerande inte är förenligt med god tolksed. Jösses det går inte att få vårt sätt att vara jämlika mellan män och kvinnor att gå ihop med alla religiösa seder. Det är fullkomligt omöjligt. Tänk den religion som istället tycker att man ska visa rumpan när man hälsar, eller klappa till den andre, ge den en orre. Vad sägs om den hälsningen?
16.8.2018
Här skriver Sakine Madon att följden kan bli att arbetsgivare drar sig för att kalla muslimer till arbetsintervjuer, för de riskerar att bli stämda för diskriminering. Mindre integration således.
21:15
Den 24-åriga kvinnan är Farah Alhadje och hennes pappa är palestinsk aktivist och han kandiderar för socialdemokraterna till riksdagen.  Farah är född i Sverige och har alltid hälsat på män, men sedan blev hon konservativ muslim och började bära slöja. Och då var det slut med handskakningar.
18.8.2018
I Schweiz får ett muslimskt par som vägrade skaka hand inte bli medborgare i landet. Det var i Lausanne som ett par hade ansökt att få bli landets medborgare, men eftersom de saknar respekt för könens jämlikhet så har de fått avslag. De hade dessutom svårt att svara på frågor som ställdes av det motsatta könet. Konstitutionen i Schweiz plus jämställdhet mellan könen går före skenhelighet, sade vice borgmästaren i Lausanne. Redan för två år sedan upprördes landet över två syriska bröder, som inte ville skaka hand med sin lärare om detta var en kvinna. I Schweiz har elever länge skakat hand med lärare som ett tecken på respekt. Skolan hade tillåtit dem att inte skaka hand, men detta beslut avvisades och togs bort av de regionala myndigheterna.

 Nedan representationen av muslimska människor i DO:s referensgrupp. Sharia är på ingång. Tänk bikinireligionen som säger att gå runt i bikini
är att ära Gud i himlen.
Och att hälsa med rumpan
är det högsta
en människa kan
göra för en annan.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar