tisdag 4 december 2018

29 miljoner försvann från vårdcentral

Den 53-årige läkaren hade tusen besök i månaden och asylsökande fick komma tillbaka gång på gång för nästäppa, trötthet och huvudvärk. Tre personer står i dag inför rätta. Läkaren som var verksamhetschef för vårdcentralen i Angered i Göteborg hittades i Dubai, men hans fru är fortfarande på flykt. Totalt 29 miljoner har förts ut till ett företag i Dubai. Brottsligheten pågick under 2016-2018 och rättegången handlar om grov ekonomisk brottslighet. Varje besök betalades med 1 400 kronor av Västra Götalandsregionen. Systemet byggde på att alla var ärliga och inte stal pengar från skattebetalarna. Kring 22 miljoner ska nu betalas tillbaka enligt Västra Götalandsregionen. 

Det var i november förra året som denna vårdcentral i Angered stängdes över en natt för att den ansågs för osäker för patienterna. Det har varit väldigt lätt för ägaren att lura myndigheterna eftersom kontrollen har varit så bristfällig. Myndighetens attityd till detta har varit att förtroende är allt och det förekommer inte att någon luras och tar skattebetalarnas pengar. Läkare är höjda över alla misstankar. De tillhör de goda i samhället. Det här är en fortsättning på de härvor med assistansbolagen som har medfört att verkliga patienter numera kan bli av med sin assistans.

Det regnade pengar från skattebetalarna till
läkaren som startade vårdcentral.
Skattebetalarnas pengar hamnade i Dubai.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar