onsdag 26 december 2018

Facebook hjälper svenska myndigheter

Myndigheterna i Sverige vänder sig allt oftare till facebook för att få veta något om användare och konton. Polisen gör det också. Sverige frågar oftare än Norge, Danmark och Finland. Facebook brukar svara i 90 procent av fallen. Det kan röra sig om narkotikabrott, förtal, sexualbrott eller bedrägeri. Kring 400 förfrågningar blev det första halvåret i år. 

Facebook mäter och samlar in algoritmer som lagras för kommande bruk. EU:s digitala ombudsman menar att facebook och google och andra sociala nätgiganter kan göra en kartläggning som till 98 procent kan förutse hur användaren tänker agera i framtiden. Det är skräckversionen av denna datainsamling. När facebook hade en "jag har röstat-ikon" ökade valdeltagandet i USA år 2010 med flera hundratusen. Personal från facebook hjälpte också president Trump att vinna valet för två år sedan eftersom han tackade ja till att få hjälp och använda facebooks medarbetare inne i kampanjen. Det gjorde inte Hillary Clinton.

Det är EU-val nästa år och då kan facebook användas för att påverka väljarna i Europa. Facebook använder då de uppgifter vi själva har lämnat till dem för att vända dem emot oss om så behövs. Förslag finns på skärpt EU-lagstiftning mot att manipulera väljare, lagra personlig information, utländsk finansiering och att blanda sig i medlemsstaternas valrörelser.


Facebooks grundare Mark Zuckerberg
 vill göra världen mer öppen och ihopkopplad.
Det är som allt annat på gott och ont. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar