måndag 13 oktober 2014

Den demografiska utmaningen

UPPDATERAT
Det är så att nya finansministern Magdalena Andersson ser en demografisk utmaning framför sig. Detta ord kommer från grekiskan och handlar om hur befolkningen ser ut i ett land rent storleksmässigt och hur den är sammansatt. Det kan handla om ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller något annat. Redan greken Aristoteles begrep att en för stor och snabb befolkningstillväxt skapade fattigdom, brottslighet och uppror. 

Det är ett svepande ord som finansministern använder, som kan inbegripa mycket, men när hon ska precisera vad det handlar om så är det uppenbarligen det gamla vanliga: de gamla kommer att öka kraftigt någon gång efter 2018, vilket betyder att behoven av välfärd kommer att öka kraftigt.

Det går inte alls att prata om att behovet av välfärd växer redan nu på alla håll och kanter eftersom vi tar emot ett par tusen nya invånare varje vecka i Sverige, som måste tas om hand av samhället. De behöver vår välfärd. Nej, enligt finansministern är det invånare som har bott här i hela sitt liv, som kostar pengar. Det är de äldres fel. 

Det var det redan på Göran Perssons tid så därför tog han 258 miljarder från AP-fonderna. Pengar de arbetande hade avstått från sina löner. Han lovade att betala tillbaka dessa, men det har uppenbarligen inte skett. Dessutom försämrades välfärdssystemen redan i början av 2000-talet genom att sjukpenningen inte längre gällde för vissa grupper. Utan de ställdes utanför och fick andra bidrag istället, som var lägre.

I förlängningen skapades fattigpensionärer. Skatterna är också högre för dessa än för de som arbetar. En skam för Sverige. Så är det inte i något annat jämförbart land. Istället har pensionärerna lägre skatter än de arbetande i Frankrike, Tyskland och England till exempel. I USA betalar inte pensionärer skatt på statliga pensioner. I Norge och Danmark är skatterna lägre än här. Men pensionärer utmålas som vinnare i år i Sverige. För de får behålla någon hundralapp till. 

Redan nu behövs mer välfärd varje vecka i Sverige eftersom strömmen av asylsökande inte minskar utan tvärtom. Vi har tagit emot kring 60 000 asylsökande hitintills i år. Då räknas inte alla andra som kommer hit. Fram till oktober hade kring 30 000 anhöriga och andra anknytningar invandrat hit i år. De nya svenskarna kommer från främmande kulturer. Hur var det nu Aristoteles sade: en snabb befolkningstillväxt skapar fattigdom, brottslighet och uppror. Kan denna snabba invandring, den största i EU, möjligen skapa problem i Sverige redan nu?

10:49
Jaha ja finanserna är lika illa ute som i mitten av 90-talet, enligt finansminister Magdalena Andersson. Det är väl bara att "låna" lite mer pengar av AP-fonderna. Eller som de numera kallas "buffertfonderna" för de har inte längre så stor betydelse. Kanske dags att skrota dem en gång för alla? Det är väl inte så mycket pengar kvar efter dräningen av dessa medel. Pensionärerna är så rika så dem går det aldrig någon nöd på.

PS. Att jag har skapat en ny blogg beror också på att när man som jag kommer upp i miljoner besökare så stjäl alla möjliga och omöjliga mitt material. Mina bilder har stulits av en sexsajt. Jag har sagt åt dem att ta bort detta, anmält detta till Google plus begärt 100 000 euro i ersättning för dessa bilder. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar