torsdag 6 april 2017

Mörk energi sliter isär universum

För hundra år sedan verkade universum vara förklarat i och med att Einstein insåg att allt är relativt. Massan påverkade rum-tiden och gravitationen som Newton hade förklarat den gällde inte längre. Objekt drogs inte mot varandra utan planeter rörde sig rakt fram genom universums väv. Där fanns något i universum som var som ett bakgrundsnät. Stora massor förvrängde detta nät. Men i och med att nobelpristagaren Saul Perlmutter upptäckte att universum inte är statiskt utan expanderar allt våldsammare sattes en ny upptäckt på kartan: mörk energi eller materia. Denna mörka materia och/eller energin tvingar galaxerna att röra sig från varandra. 

Astronomen Vera Rubin upptäckte att stjärnor som befann sig i periferin i en galax rörde sig inte långsammare än de närmare mitten, vilket vore naturligt med de lagar vi känner till om universum, utan de rörde sig med samma hastighet som alla andra stjärnor i galaxen. Om ingenting höll ihop galaxen skulle dessa stjärnor i ytterområdena av galaxen ge sig iväg från densamma. Men det gjorde de inte. Galaxerna hölls ihop av något osynligt som kallades mörk materia eller energi, men som ingen vet vad det är.

Det ser ut som om mörk materia skapas när universum expanderar, som om detta kommer ur ingenting, och det verkar finnas överallt. Den mörka materian är också mycket mer frekvent än den vanliga synliga materien. Denna energi och den mörka materien uppskattas till att vara närmare 96 procent av universum. Medan den materia som vi och andra föremål består av bara utgör fyra procent av universum. Visserligen säger kvantmekaniken att det på den atomära nivå finns partiklar som skapas och försvinner igen, att de går mellan vårt universum och något annat, men det förklarar ändå inte vad universum verkligen består av. 

Nu ska en ny satellit Enclid kunna ta emot och sända data till jorden från år 2020 och det i sig blir revolutionerande. Hubbleteleskopet är det bästa vi har just nu och detta teleskop ser endast en bråkdel av universum. Men Enclid ska kunna se hela det universum vi känner till och skicka data om detta var tionde minut till jorden. Oerhörda mängder data i jämförelse med tidigare. Kanske kan detta förklara för oss vad mörk materia och energi är och vad universum består av. Kanske kan denna satellit se mycket tydligare och bättre än vad vi människor kan göra med våra egna ögon. Och möjligen kan datorerna hjälpa oss att begripa vad det är vi inte känner till om universum. Och vart denna vår värld är på väg. I dokumentären sägs också att mörk i sammanhanget inte är en färg utan betecknar att vetenskapsmännen inte har någon kunskap om detta.

Här kan ni se dokumentären om detta. Enligt den kan vem som helst av oss som begrundar universum komma på hur det fungerar. Einstein började tänka fantasifullt som ett barn när han blev vuxen och fann relativitetsteorin. Hans idéer kom som infall och sedan måste de förvandlas till ord och formler. Gå ut och betrakta natthimlen!


Faksimil från dokumentären
Den mörka energins gåta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar