onsdag 26 april 2017

Svenskar vill ta emot färre flyktingar

SOM-institutet i Göteborg har genomfört undersökningar för att utröna vad svenska folket tycker om idén att ta emot färre flyktingar. Den senaste presenterades i går. Förra året medförde ett brott i kurvan. Färre medborgare tycker att det är bra med fler flyktingar. Under lång tid har motståndet mot flyktingar minskat i Sverige, men är nu på väg upp igen. Det största motståndet var vid 90-talskrisen då Sverige tog emot många från Balkan. Propagandan från politiskt håll om att det var så lönsamt med invandring har gjort att motståndet minskade under åren, men förra året blev regeringen tvungen att inse verkligheten och stoppa flyktingmottagandet vid gränsen. Här skriver Svenska Dagbladet om undersökningen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar