fredag 8 december 2017

Svenska Akademien har belönat trogna


UPPDATERAT
Svenska Akademiens anställda och ledamöter har gjort lägenhetsklipp i Stockholm. Bland andra dess ekonomichef, som fick en lägenhet i centrala Stockholm vid Mariatorget på Södermalm. Hon och hennes man sålde då sin villa och fick ut reavinsten på nära ett tiotal miljoner kronor.  Svenska Akademiens belöningar med bostäder har getts till medlemmar och deras släktingar. Vi har aldrig haft någon revolution i landet utan de fina och adliga har fått fortsätta att bestämma i mångt och mycket. Detta har varit självklart sedan kung Gustav III på 1700-talet gynnade vissa på bekostnad av andra. Kungen var naturligtvis emot den folkliga franska revolutionen och styrde med järnhand. 

I dag trehundra år senare är det kanske dags för en omvälvning, som mer tillgodoser folket. En fjärdedel av svenskarna utvandrade till USA och andra länder under 1800-talet och 1900-talet. Det säger en del om förtrycket och berättar om ett uselt och fattigt land. Vi som stannade kvar och våra släkter har byggt upp landet under 100 år och sedan har överheten åter försökt att köra vårt välstånd i botten. Detta har skett genom den omdömeslösa importen av människor som är helt beroende av att vi andra tar hand om dem och betalar för dem. Detta har medfört ökad kriminalitet och en utslagning som vi aldrig tidigare har sett i landet.

Dessa överhetens kretsar lyder i praktiken under andra lagar än vi andra. Det har aldrig ifrågasatts på riktigt och medan folket nu splittras och hemlösheten och fattigdomen blir större så skor sig de de rika och bemedlade. Det måste alltid finnas en underklass för annars har inte politikerna några att rädda. Och kan inte få någon hjältegloria. Folket kan inte tillåtas klara sig själva. Nu har regeringarna lyckats att få hit en halv miljon nya invånare på några år och folkmängden väntas öka till 11 miljoner till 2026. Bostäderna räcker inte eller är för dyra. Då får vi andra gå in och betala för dessa som inte har råd. Drygt 20 procent av befolkningen i Sverige är nu invandrare enligt SCB. De är antingen födda utomlands eller har två föräldrar födda utomlands. Så har det aldrig tidigare sett ut i Sverige. 
14:10
På Själagårdsgatan i Gamla Stan i Stockholm finns några av de exklusivaste bostadsrätterna i Sverige. Där har Svenska Akademien köpt in sig och här finns arbetslokaler och övernattningslägenheter för akademiledamöterna. Svenska Akademiens pengar är inte deras egna utan medel som har ställts till deras förfogande för vissa ändamål därför klingar det illa när de belönar sina egna eller närstående.

Tiden har stannat på 1700-talet i vissa kretsar.
Svenska Akademien är en av dem.
Faksimil från Google.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar