tisdag 12 mars 2019

Kvartal betecknas som rasistisk av Annika Strandhäll

UPPDATERAT
Kvartal är en kvalitetsprodukt, som nu har betecknats som "rasistisk" av bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Hon bor här på Värmdö och jag har tidigare uppmärksammat henne för att hon ställde pensionärer mot invandrare. Och nu betecknar hon tidskriften Kvartal med detta nedsättande ord, för att där finns en artikel skriven av professor Eric Kaufmann. Han tar det stora greppet och sätter in världens utveckling med migration och folkomflyttningar i ett sammanhang.

Det är en enda mening som har upprört bland andra Strandhäll istället för att ta till sig resonemanget i den långa artikeln. Det professor Eric Kaufmann säger är självklarheter om vad som har hänt och händer i Sverige och andra länder. Att omvandla ett samhälle genom att politiker låter samhället ta in folkgrupper som är främmande och ge dem allt som inte den inbodda folkgruppen har fått är naturligtvis dömt att sluta illa. Det går att göra så under en kort tid, men att fortsätta att favorisera andra folkgrupper än de som redan finns i landet kan bara sluta med kaos.

Att då tycka att de som är emot detta ska uteslutas ur samhället är inte demokrati utan en ny slags diktatur där inte alla är jämlika utan vissa grupper ska stöttas och få fördelar framför andra. Landets befolkning kommer då att mer och mer gå till de partier som är emot detta. För befolkningen vill inte ha denna omvälvande politik, som underminerar det som redan fanns i samhället, och som var gott och bra för den befolkning som bodde där och vilka hade arbetat och skapa det som var bra i samhället.

Utvecklingen i Sverige hänger samman med den syn på "vilden" som fanns i det tidiga 1900-talet då de skulle frälsas genom kristendomen. Jag hade själv släktingar som ömmade för Afrika och befolkningen där då. Det var de rikare samhällsklasserna som skulle ägna sig åt att lyfta andra människor genom välgörenhet eller genom arbete i andra länder. Det ansågs fint. Och så är det fortfarande. Det är en del av den kristendom som vi inte längre bekänner oss till som land, men som är underliggande som kultur hos oss.

Denna syn på andra människor och särskilt då de med mörkare hud än vi i Sverige har inte förändrats utan vi ser det som att vi ska ta emot dem och ömma för dem. Det är nog gott och väl om det sker frivilligt, men när politikerna bestämmer att nytillkomna ska gå före i bostadsköer och få tandvård som är mycket billigare än för en del andra även om de inte har rätt att befinna sig i landet så kraschar det invanda systemet och folket blir ojämlikt. Att då försöka övertala folket att ändå gå på politikernas linje genom att slänga ut ord som "rasistiskt" är inte så klokt. 

Så här skrev Eric Kaufmann professor i London:

"Utopiska socialister byggde idealsamhällen i 1800-talets USA, och förbjöd till och med barnuppfostran inom familjen, som de bibliska kommunisterna i Oneida, men dessa slets isär av svåra konflikter och kollapsade. Kommunismen krockade med människans tillkortakommanden, i detta fall kraschade strävan efter frihet mot instinkten att favorisera de egna barnen. Det multikulturella experimentet försöker avskaffa etnisk grupplojalitet inom den vita majoriteten – men samtidigt stärka den bland minoriteter. Det kommer också att sluta med en krasch mot mänsklighetens klippvägg."


Världens migration.
Människor flyttar till de blå länderna.
De flyttar från de röda länderna.
De gröna länderna har en stabil befolkning,
som inte flyttar.
Faksimil från Wikipedia.


18.4.2019
Annika Strandhäll är nu anmäld till KU för att hon försökte få försäkringskassan att inte utlämna dokument, som handlade om hennes behandling av tidigare chefen för f-kassan Ann-Marie Begler. Att försöka tysta en myndighet är en departementsstyrning som inte ska få förekomma. Ministerstyre är förbjudet i lag i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar