fredag 8 februari 2019

Medborgarlön i Finland ökade inte sysselsättningen.

I två år har 2 000 slumpvis utvalda arbetslösa finländare fått 560 euro i månaden i bidrag utan krav på att söka jobb eller något annat. Ingenting hände egentligen med gruppen varken med arbete eller med deras ekonomi, men de mådde bättre. De fick omkring 5 800 svenska kronor i månaden att göra vad de ville med utan att samhället lade sig i, men ingenting särskilt hände sammanlagt med deras arbetsförmåga eller lön. Men de utvalda upplevde att deras välbefinnande blev bättre. 

En av de utvalda var sexbarnspappan Juha Järvinen en annan var Sini Marttinen, som inte vågade öppna kuvertet när hon fick det. Hon trodde att det var något mer angående hennes röriga ekonomi. Hon hade jobbat en smula innan, men förlorade 50 euro för varje 300 euro hon tjänade på grund av de krångliga byråkratiska finländska reglerna kring ekonomiskt bistånd. Men bägge tyckte nu att de fick lite andrum och att det var skönt att slippa skatta för pengarna och att det gav dem möjlighet till andra samhällsstöd också. Juha Järvinen hade varit arbetslös i fem år när han fick bidraget. Innan dess var han egenföretagare, men det gick sämre och sämre och till slut gick företaget i konkurs. Men han har många idéer som företagare, fast de gick inte att förverkliga, så lite pengar som han hade.

Bidraget skulle vara tvåårigt och fungerade under 2017-2018, men det kommer inte att fortsätta. För Sini Marttinen spelar det ingen roll för hon har jobb nu, säger hon. Hon menar dock att samhället måste byggas utifrån de svagaste för att alla ska klara sig. Hon fick höra att hon levde på skattemedel, men hon hade tidigare betalat till sin sociala välfärd, så hon tyckte det var rätt med bidraget. De som deltog i försöket kände sig också mer delaktiga i samhället och en bieffekt var att de litade mer på politikerna. Försöket är inte helt utvärderat ännu, men har lärt de finska politikerna mycket, säger de. 

Jag tycker det låter som om människor skulle behöva något liknande en lottovinst. Ett statligt lotteri bland fattiga och utslagna med en miljonvinst, istället för det lilla månatliga bidraget, skulle kunna göra skillnad för folk. Och det är när man är ung som det behövs mest pengar. Att helt enkelt dra lott bland de fattiga och bland barnfamiljer med små inkomster och ge dem en rejäl slant skulle hjälpa till för sådana som sexbarnspappan Juha Järvinen. Fast det är kanske ett omöjligt förslag rent politiskt.

560 euro i månaden fick 2 000 utvalda
arbetslösa finländare, som gick på bidrag.
Det hände inte så mycket med deras
sysselsättning, men de mådde bättre.
Faksimil från Google. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar