fredag 22 februari 2019

Männen dominerar Sverige

Männen fortsätter att öka i antal i Sverige och var vid årsskiftet fler än kvinnorna i 254 kommuner. Sedan 2015 har männen varit fler än kvinnor i Sverige - det hade aldrig hänt tidigare - och detta ökade ytterligare under 2018. Det både föddes fler pojkar och invandrade fler män under året. Under 2018 dog det även fler kvinnor än män.

I Stockholms och Uppsalas län blev det för första gången fler män än kvinnor under 2018. I Sveriges 21 län är det numera endast i Skåne och Gotlands län där det bor fler kvinnor än män. Detta är inte bra för utvecklingen i landet. Men i de stora städerna Stockholm, Malmö och Uppsala finns det fortfarande fler kvinnor än män. Av de 100 kommunerna med störst befolkning ökade folkmängden i 93 av dessa. I augusti förra året invandrade drygt 16 000 personer och det var det högsta antalet i någon månad 2018.

Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män under 2018. Om denna folkökning fortsätter så blir vi 11 miljoner invånare inom sju år. Den nuvarande regeringen tycker att vi ska ha fortsatt invandring trots de olägenheter, som den nuvarande politiken medför. År 2015 kostade alla nya invånare drygt 40 miljarder kronor. 

Under hela 2000-talet har asylmottagandet i Sverige dominerats av män. För att söka asyl i Sverige måste man ta sig hit. Det är en farlig resa, som kräver resurser i form av fysisk styrka och pengar till flyktingsmugglare. Detta är mycket svårare för kvinnor och barn än för unga män. Därför håller vår befolkning på att ändra skepnad. Globalt sett har männen varit fler än kvinnorna sedan 1960-talet.

Dock är de män som anländer till Sverige och som växer upp här inte rika och kan köpa alla de bostadsrätter som nu produceras. Branschen har förbyggt sig och måste nu köpa tillbaka sina bostäder. Alternativet att kommuner köper dem är inte rimligt i någon större utsträckning. Bostadsbristen kommer därför att fortsätta.


Faksimil med siffror från Världsbanken.
Denna ökning har fortsatt i Sverige under 2018.Befolkningsutvecklingen i Sverige.
Drygt 10 230 000 bodde i Sverige
vid utgången av 2018.
Faksimil från SCB. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar