fredag 6 juli 2018

Svensk domstol vägrar följa riksdagens lagstiftning

UPPDATERAT
Migrationsdomstolen i Malmö sågar den lagstiftning som gäller ensamkommandes rätt att stanna här för att eventuellt gå på gymnasium. Det här visar hur långt motsättningarna har gått i landet. Det var kring 9 000 unga ensamkommande som skulle få stanna, men som annars inte hade rätt till det. Lagförslaget fick stor bakläxa av lagrådet, men antogs ändå av riksdagen. Men nu vägrar således migrationsdomstolen att godkänna detta för det betyder att ge uppehållstillstånd för människor myndigheterna inte vet vilka de är. 

Beslutet kan överklagas till migrationsöverdomstolen. Men rimligt sett borde den komma fram till samma slutsats. Hur ska det vara möjligt för ett land att ge uppehållstillstånd till utlänningar man inte vet vilka de är? Det borde bryta mot EU:s lagar eller förordningar. Lagstiftning är allvarliga saker och inte någon lekstuga, säger advokat Bengt Ivarsson. Moderaterna vill nu riva upp denna lagstiftning.

Migrationsdomstolen tar inte hänsyn till att det ska räcka med att den asylsökande har försökt att bevisa sin identitet för det är hela grunden för denna lag som inte håller. Migrationsdomstolen underkänner således vad riksdagen har åstadkommit. Även centern som röstade för lagen har tyckt att lagstiftningen på migrationsområdet har varit under all kritik de senaste åren. Rent av ett haveri. Men det hade varit värre att rösta emot, enligt Annie Lööf. 
7.7.2018
Migrationsverket kommer dock att fortsätta som vanligt, meddelar de. Omkring 3 000 personer har skickat in ansökningar för att få stanna enligt gymnasielagen. Och dessa kommer att få det uppehållstillstånd de vill ha. Kring 5 000 sammanlagt ser ut att hamna hos migrationsverket. Så är sprickan total mellan ett verk och en domstol. Tjänstemännen tar över makten och domstolarna får döma på sitt håll. Om de får ärendet. Det får de om asyl inte har beviljats av migrationsverket och detta har överklagats till migrationsdomstol. Det är migrationsverket och tjänstemännen som har makten inte domstolarna.
9.7.2018
Här är beviset för att detta bryter mot EU:s rättstänkande. Detta gör att Schengensamarbetet med fri rörlighet inom EU i förlängningen inte kan fortsätta, när Sverige inte vet vilka som  befinner sig i landet. Denna lagstiftning bryter mot Sveriges åtaganden i EU. Gymnasielagen måste rivas upp om inte detta ska ske. 
11.7.2018
Beslutet är överklagat till migrationsöverdomstolen som ligger i Stockholm. Det är kammarrätten det handlar om. Beslutet där blir sedan prejudicerande. Det var centerpartiet som fick riksdagen att besluta att det enbart skulle vara gymnasieansökan som var grundande för uppehållstillstånd. Att ingen behövde bevisa sin identitet. Och medan den juridiska processen fortgår kan olika migrationsdomstolar i landet låta killar (mest) från främst Afghanistan stanna.
13.7.2018
Också migrationsdomstolen i Stockholm underkänner gymnasielagen. Den går inte att tillämpa. Den domstolen menar att det här strider mot EU-rätt och då kan lagen inte tillämpas. Men fortfarande kan migrationsverket säga att någon får uppehållstillstånd genom den nya lagen och detta kan inte ändras i efterhand. Total genomklappning för riksdagen och myndigheten när det gäller denna lag. Så här får det inte gå till i en demokrati!
18.7.2018
Äntligen stoppar migrationsverket besluten om uppehållstillstånd, som inte skulle gå att ändra i efterhand. De gör det för att det inte ska bli en rättsosäker situation. Fast det har väl redan blivit så i och med regeringens inkompetens. Det statliga verket har kunnat släppa in människor vi inte vet vilka de är i Sverige. Nu får vi snart höra vad migrationsöverdomstolen säger om att människor inte ska behöva ha en klar identitet när de får uppehållstillstånd.
14:34
Här kräver Fatemeh Khavari PUT för alla. För hon fick uppehållstillstånd när hon togs hit genom en bror som "ankarbarn" 2015. Permanent uppehållstillstånd således ska det vara nu tycker hon. Tiderna har dock förändrats. 

Och alla får stanna som vill studera. Ingen instans hindrar dem. Inte svensk lag och inte EU:s lagar eller förordningar
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar