måndag 5 september 2022

Tyskland i krig mot resten av Europa och Ryssland

 Jaha nu upprepar sig det som hände strax innan jag föddes. Tyskland som inte har kunnat sluta använda rysk gas är utsatt för den strypning av gasen som Putin genomför. Det drabbar också Sverige, som inte använder rysk gas. Detta är karma som ligger kvar från andra världskriget och nu upprepas om igen. Vem ska vinna?

Ingen vinner på något krig, men det finns alltid knäppa och icke medkännande människor som tycker att de ska sko sig på allt som händer. Putin är naturligtvis en av dem med sin ständiga propaganda om att Ukraina alltid har varit ryskt och i förlängningen ligger även Estland, Lettland och Litauen illa till. 

Tyskarna har varit så lättlurade och trott på att Ryssland nu är ett helt annat land än tidigare. De bedrogs av sin förra förbundskansler Angela Merkel, som inte längre kan ställas till svars för allt hon gjorde. Hon växte upp i Östtyskland för hennes far var präst och hade beslutat att flytta dit 1954, det år hon föddes, och hon blev impregnerad med den tidens syn på Sovjet. Det var ju det kommunistiska framtidslandet med en närmast religiös inriktning. 

Hon var kommunistiskt engagerad i sin ungdom i Östtyskland. Hon blev snabbt en politiskt maktfullkomlig ledare i det förenade Tyskland. Hon blev medlem av Förbundsdagen år 1990 och har så förblivit. Hon har sagts vara den andra mäktigaste personen i världen och den som egentligen bestämde över EU. Hon avgick så sent som förra året i december, som ledare för regeringen i Tyskland. Och hon var inriktad på internationella handelsförbindelser också med Ryssland. Hon kan säga som svenska regeringen: hon såg det inte komma. 

Nu drabbas Europa av denna kvinnas naiva tro på Gud och människor. Ett arv från hennes far och mor. Vi i Sverige är egentligen självförsörjande på el, men har dragits in i EU:s elände och systemet säger att det högsta priset ska bestämma vad elen kostar även här. Plus att de mest befolkade områdena i Sverige ska betala mångdubbelt mer än vad de glesbefolkade områdena gör i Norrland. Mycket märkligt!

Här går det att se skillnaden mellan Tyskland och Sverige. Vattenkraft och kärnkraft är dominerande i Sverige och vi exporterar el. Se nedan. Medan Tyskland är beroende av olja, gas och kol. Varför systemet ska bestraffa Sverige är svårt att begripa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar