söndag 5 mars 2023

Den fraktala grundstrukturen hos oss själva

 Universums uppkomst eller vår egen uppkomst kan inte förklaras genom den vanliga fysiken. För den utesluter alla icke-partiklar. Eller det är som om ett träd enbart skulle bestå av löv och att stammen och grenarna vore osynliga. Den modellen kan överföras också till mänskligheten. Vad är det som håller upp mänskligheten? Är det att FN beslutar saker eller att regeringar gör det? Allt det som omtalas i nyheterna. Eller är det andra krafter som likt fraktala dimensioner, en kurva som är sönderbruten om och om igen,  håller upp mänskligheten och gör att den går vidare och består?

Själva mönstret i universum är ännu inte utforskat för den vanliga fysiken förklarar inte hur universum kan finnas. Men när man fann den sk gudspartikeln så verkade allt vara löst. Den har en tung massa gentemot många andra partiklar, som inte har någon massa utan bara driver omkring i universum. Men inte ens denna gudspartikel förklarar allt. Utan universums grundläggande struktur finns bortom detta i ett osynligt nätverk, som verkar hålla samman allt. 

Likadant är det hos mänskligheten. Alla ledare som syns behöver inte vara de som bestämmer över samhället. De kan vara som löven på träden och låtsas att det är allt som finns. Vi har nu sett hur störd vår ordning har blivit genom alla som har tagits hit från andra kulturer. De som struntar i vad vi säger eller bestämmer och går emot den rådande ordningen. Hur kommer då framtiden att se ut? Ofta tror vi att krigen kommer att fortsätta som en bestämd ordning för människor ser ut så inuti. De vill ha makt genom våld. Då bryts den fraktala ordningen sönder. 

Men då bortser alla från detta osynliga nätverk som håller upp oss. Visst tappar träd grenar ibland, som björkarna utanför mitt hus. Men det är små delar som kan ersättas. Och nya löv kommer snart tillbaka nu i vår på den fraktala struktur av grenar som lövträden har. Den fraktala grundstrukturen består. Så hur många som än mördas i vårt land så består grundstrukturen. Vi alla som håller upp samhället. Det går inte så lätt att ta över en kultur, som har bestått genom århundradena. Det handlar inte om klaner skapade av människor utan om en grundstruktur hos oss. 

Vi består av något annat än vad den vanliga fysiken kan se i våra kroppar. Och denna struktur är icke förstörbar för den är en osynlig grundstruktur och bär upp oss. Men de som har satsat allt på en enda gud som bestämmer över oss människor genom oändlig makt och genom en profet har gått fel. Så fungerar varken vi människor eller universum. Och dessa människor faller ur samhället som små grenar på ett träd om vintern när det blåser och stormar. 

Nedan är eken vid mitt hus. Så stor som århundraden har gjort den. Fraktaler bestämmer dess form. Om och om igen.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar