torsdag 23 mars 2023

Helgonet Greta blir hedersdoktor i teologi

 UPPDATERAT

Att Greta Thunberg blir hedersdoktor i teologi vid Helsingfors universitet kan inte ses som något annat än att de betraktar henne som någon som går att studera rent religionsvetenskapligt eller någon som har gjort insatser inom detta område. Det i sin tur betyder att denna hedersutmärkelse inte har någon verklig betydelse, utan istället är nästan hånande mot henne. Hon framställer således med sin klimatpropaganda något som har med religion att göra. Det stämmer ganska bra tycker jag. För denna övertygelse går inte att ifrågasätta hos de religionstroende klimatgalningarna. 

Teologi kan översättas med läran om Gud. Men denna vetenskap kan också vara ett sätt att tolka vad Gud vill säga oss i en given nutida situation. En sådan syn utgår från den enskildes egen troserfarenhet. Tron på klimatet som styrt av människan kan sägas vara en sådan tro. Den går emot att Gud styr klimatet. 

För mig verkar dessa synsätt som galningars sätt att förklara vad som alltid har pågått här på jorden. Vår planet har i årmiljoner haft olika klimat och istider har avlöst varandra liksom varmare perioder. Människan har inte varit inblandad och visst har människor alltid trott på att gudar har varit det, men på senare tid har vetenskap ersatt detta synsätt. Solen och jordens bana runt solen är det viktigaste för klimatet. Och hur jordaxeln befinner sig i förhållande till solen. Istid kommer i framtiden återigen att drabba jorden. 

Men allt det där är ingenting för de klimattroende. För detta är en sammanblandning mellan politik och troslära. Och därför är det rätt att stoppa flygplan eller sätta sig mitt i vägen för trafiken för att tvinga andra att anamma denna lära. En kristen församling i Malmö har kallat Greta Thunberg för Jesu efterträdare. Deltagarna känner sig frälsta av en ny tro och blir därmed uppfyllda av godhet. Die Weltwoche tar också upp att hennes twitter från 2018 har försvunnit eftersom jorden inte har gått under inom fem år för vi har inte slutat använda fossila bränslen. En domedagspredikan som inte höll. 

18:39

Det går att räkna ut matematiskt när länder kommer att uppnå ett stadium hos folket då de kommer att sluta tro på någon gud, men för den skull förbli andliga på ett annat sätt. Det lär inträffa kring 2050 i europeiska länder. Tron på något annat kommer antagligen ta över då som klimattro eller politisk tro eller också kommer människor att uppnå ett nytt medvetandestadium, som får dem att inse mer om världen och universum. Och placera människan på en mindre betydelsefull plats vad gäller jordens framtid. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar