onsdag 7 november 2018

Nu kommer de att sätta dit Trump

UPPDATERAT
Det är väldigt bra att Representanthuset nu blir demokratiskt så att president Trump får en motkraft. Det behövs i ett demokratiskt samhälle. Nu kan förorternas USA hurra för sig själva för de har fått tillbaka lite makt. Hans inkomster kommer att belysas och kontakter med Ryssland utredas. Han behöver bli lite mer kompromissvillig för att få igenom vad han vill. Det är väldigt bra att muslimska kvinnor och ursprungsbefolkningen har fått representanter i församlingen i Representanthuset. Senaten däremot verkar förbli i republikanernas makt. Kongressen består av Senaten med 100 ledamöter och Representanthuset med 435 ledamöter. Makten är tredelad i USA genom presidenten och hans departement plus myndigheter, så kongressen och sedan den lagstiftande makten plus alla domstolar. 
10:58
I Sverige råder inte maktdelningsprincipen och heller inte i de nordiska länderna utan här är det folket som ska ha all makt. "All offentlig makt i Sverige utgår från folket." Så sägs det i Regeringsformens första kapitel och första paragraf. Detta betyder att det är riksdagen som har all makt över regeringen och domstolarna. Men det råder en ständig kamp för att folket verkligen ska få bestämma i landet. Och i nuläget är det oklart vem som bestämmer, för vi har inte någon regering och riksdagen kan således inte genomföra reformer i någon större utsträckning. Det finns för många små partier i Sverige just nu som dribblar med sin makt och då blir det en splittrad makt även för folket. Och på senare år har vi fått en annan kultur där till exempel afghaner har genomdrivit att de ska ha en särställning framför svenskar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar