torsdag 8 november 2018

Jämställdhet orsakar större skillnader mellan könen

Det som framfördes i Skavlan av Jordan Peterson och förnekades av Annie Lööf: att mer jämställdhet mellan män och kvinnor gör att människorna själva upplever större skillnader mellan könen bekräftas nu av en undersökning, enligt Forskning och Framsteg. 

Könsskillnaderna vid val av utbildning följer ett liknande mönster: Algeriet har fler kvinnor i ingenjörsutbildningar än Sverige. Varför det är så vet man inte riktigt, men att det är så bekräftas av flera undersökningar. Man tror att de biologiska skillnaderna kommer fram mer vid jämställdhet eller att könstillhörigheten blir mer värdefull för människor. Kanske.

Dessa undersökningar har fått uppmärksamhet internationellt, men i Sverige är det kontroversiellt och här har media inte varit intresserade. Resultaten går emot uppfattningen om könsrollerna här i landet. Egentligen är de enbart en social konstruktion enligt hbtq-rörelsen. Precis som i andra undersökningar är ett exotiskt Sverige beläget i övre högra hörnet. Se nedan. Den här gången tillsammans med Norge. 

Här är den ursprungliga artikeln i International Journal of Psychology.
Här är 25 kartor över Sveriges unika egenart i världen. 
Utrikesminister Margot Wallström menar dock att Jordan Peterson ska "krypa tillbaka under den sten" han kom ifrån. 


Faksimil från Forskning & Framsteg. 


Sverige i förhållande till andra länder
gällande konservativa värderingar
gentemot rationalitet
och överlevande gentemot självuttryck.
Faksimil från World Values Survey. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar