lördag 16 juli 2022

Elin Wiklund ber alla sluta hata

 Elin Wiklund, som är lärare på skolan i Morö Backe, där överfallet och våldtäkten på den lilla flickan begicks av en invandare från Etiopien, som sägs vara 13 år, men som nu ska åldersutredas. Jo denna lärare har gått ut på facebook och bett alla att sluta hata. Det är fullständigt meningslöst att be dem som är med på flashback att inte vräka ur sig saker. Det gör de alltid. De är dock bra på att ta uppdaga vad som händer när mord och annat våld begås och att berätta vilka som är inblandade. Att detta alltid finns där på flashback och på sidor på nätet har fått också gammaldags medier att ändra sin policy. Och de går fortare ut numera och berättar, för det finns ju ändå riktiga uppgifter på nätet. 

Detta gör att upprördheten bland vanliga människor också kan öka. Det man inte vet har man inte ont av brukade sägas förr i tiden, men numera vet vi mycket mer. Det är naturligtvis på gott och ont, men i just det här fallet, som jag skrev om här, går trådarna mycket djupare än att det förekommer hat på nätet. Allt hänger samman med den politik som har fått Sverige att ta emot kring två miljoner utrikes födda under kort tid, vilket har gjort att männen är fler än kvinnorna i Sverige nu. Det har aldrig hänt tidigare. 

Ett land som så hastigt tar emot många människor från andra kulturer kommer att få känna av detta. Det är helt enkelt ett axiom. Sverige beräknas få sämst tillväxt i år och nästa år i hela EU, enligt EU-kommissionen och det har sina orsaker. Vi har en skenande inflation just nu och varje gång någon går till en mataffär har priserna höjts. För att inte tala om priserna på drivmedel och el. I botten ligger en politik som har förts under de senaste årtiondena, vilket har urholkat den skatt som betalas in. Bidragstagare per helår varierar mycket i landet. Det ligger mellan 6 procent av befolkningen i kommuner till över 20 procent i de värst utsatta. 

En befolkning hatar inte. Det är individer som eventuellt gör det. Men det handlar mest om upprördhet och att det aldrig tar slut med grova brott i Sverige. Det är absolut en följd av att Sverige har tagit emot flest invandrare per capita inom EU under åren 2015-2016. Det är de som ser sig som underpriviligerade som begår flest brott. De som trodde att de skulle få samma levnadsstandard som svenskarna sägs ha. Genast skulle allt tillfalla dem annars var det rasism. Och nu blir de istället kriminella och lever lyxliv ett tag innan de faller offer för det grova våldet. 

Det finns djupa klyftor mellan sådana medborgare, som har jobbat och betalat skatt hela livet och invandrare, som kommer hit och lever på bidrag och/eller blir kriminella. Detta har pågått så länge nu att det kommer att ge utslag om mindre än två månader när det är val. Kanske kommer det nya invandrarpartiet Nyans in i riksdagen. Vi får se. Men fortfarande är svenskar som är födda och uppfostrade här och som jobbar och betalar skatt i majoritet. Välfärdssamhället störtar dock snabbt mot sin ruin eftersom världen nu är indragen i krig i Europa åter igen.

Kommuner i Sverige med lägst respektive högst andel bidragstagare under 2020. Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag har ökat med 6 procent under 2020. Det totala antalet var då drygt 13 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Drygt 790 000 invånare. Källa SCB. 
Källa Migrationsverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar