måndag 11 juni 2018

Annie Lööf tycker socialbidraget ska delas lika

UPPDATERAT
Detta är vad centerns Annie Lööf har att komma med. I jämställdhetens namn ska socialbidraget (numera försörjningsstöd) delas lika mellan föräldrar. De ska också lära sig svenska och söka jobb för att få detta socialbidrag tycker hon. Jag har nog inte hängt med för jag trodde detta var alldeles självklart. Så nu är det så att vissa människor kan gå med detta stöd från andra skattebetalare utan att göra något annat för att få det? Helt otroligt. 

Andra människor har aldrig kunnat få ut ens några pengar ur de försäkringar, som de har betalat skatt och avgifter till, utan att vara aktiva. Inte a-kassan och inte försäkringskassan. Det har alltid krävts att vi i Sverige ska klara oss själva. Inte ligga samhället till last. Och hur går det då med de kommuner som betalar ut socialbidrag till illegala invandrare? En av tio kommuner gör så i dag. Bland andra Stockholm och Göteborg. Ska dessa kräva av illegala invandrare att vara aktiva för att få ut pengarna? Nä, det går ju inte. Dessa människor finns ju inte ens. Osynliga människor får väl osynliga pengar? Eller?
12.6.2018
Ett intressant inlägg i flyktingfrågan skrev författaren Marika Stiernstedt år 1937 i Svenska Dagbladet i en understreckare. Hon pläderade för att Sverige skulle ta emot fler flyktingar. Redan 1927 antogs en "främlingslag", som gjorde att utlänningar bara fick stanna tre månader i Sverige. Före första världskriget var det dock fritt fram i Europa att resa utan pass. Kriget gjorde att länderna införde pass. Marika Stiernstedts mor hade varit flykting under sin barndom. 

"På sina håll hos oss lär allmänheten tro att vårt land skulle vara "översvämmat" av flyktingar. I verkligheten är det så, att hela antalet flyktingar ur Tyskland under senare år – det är närmast dem det gäller, då man f.n. tala om "översvämning" – beräknats till cirka 115 000, därav 100 000 judar och 15 000 s.k. arier. Därav har endast ett knappt 1000-tal sökt sig till Sverige, judar och icke-judar sammanräknade. Även om siffran skulle varit den dubbla eller den tredubbla, skulle den betytt ett blott ringa befolkningstillskott till våra egna sex millioner."

Hennes text framstår i sammanhanget som en röst från en mycket idyllisk tid. Ett tusental flyktingar hade sökt sig till Sverige av de som flydde Tyskland och det var inte så svårt att ta emot fler tyckte Marika Stiernstedt. Hennes inställning präglades av hennes släkts öde: hennes morfar var en polsk godsägare, som hade fått fly på 1800-talet undan ryssarna.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar