onsdag 27 juni 2018

Astronauten Buzz Aldrin stämmer sina barn

Den 88-årige Buzz Aldrin, som var nummer två på månen år 1969, har en dotter och en son, som försöker komma åt hans pengar. De har stämt pappan för att de menar att han har försämrade mentala förmågor och är dement. Buzz Aldrin i sin tur har stämt dem tillbaka. De båda barnen- Andrew och Janice - har hand om ett privat företag plus ett icke vinstdrivande företag i Aldrins namn. De vill nu ta ifrån pappan hans kontroll över ekonomin. Aldrin menar att hans son har tagit ut en halv miljon dollar från pappans privata konto under de senaste två åren. 

Buzz Aldrin genomgår nu en komplett medicinsk undersökning, som avslutas i dag för att fastställa om han är kapabel att sköta sig själv. Barnen har också försökt förbjuda Aldrin att gifta sig. Det handlar om hans båda företag Buzz Aldrin Enterprises och icke vinstdrivande företaget The ShareSpace Foundation. Så tråkigt när det blir så här mellan generationerna. Och i USA kan man stämma varandra för allt. Elvis Presleys dödsbo har blivit stämt för att Elvis Presley Enterprises hade ljugit om att han var död. En man påstod att han hela tiden pratade med honom på telefon. Han förlorade.

Buzz Aldrin vill se en rymdfärd till Mars.
Faksimil från hans företag
The ShareSpace Foundation. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar