fredag 15 juni 2018

Intelligensen sjunker hos människor

Mänskligheten har gått framåt och blivit intelligentare under förra århundradet. Det berodde delvis på bättre mat, hälsovård och utbildning. Men nu har norska forskare kunnat konstatera att kurvan har vänt. De har studerat de senaste tre generationerna och funnit skillnader också mellan familjegrupper. En del av skillnaderna kan bero av miljöfaktorer. Skillnader i levnadsstil kan också påverka som att barn läser färre böcker och istället spelar dataspel och är beroende av elektronik. Att lärandet i skolan har ändrats kan också vara en faktor genom andra pedagogiska metoder och annat lärande i matematik och språk. 

Sedan 1970 har intelligensen gått nedåt med ungefär sju punkter per generation. Det är 730 000 norska värnpliktiga män (för kvinnlig värnplikt infördes först 2015 i Norge) som har fått bidra med sina resultat i tester mellan åren 1970-2009. I Norden verkar människor bli dummare. Hög invandring samverkar med sjunkande resultat i intelligens har man konstaterat. I USA fortsätter dock intelligensen att stiga. Allvarligt är att intelligensnivån påverkar både hälsa, livslängd och självförsörjningsförmåga. Hjärnforskaren Martin Ingvar menar att man inte behöver vara Einsteins brorsa för att se att våra sociala system utmanas i dag.

Ett intelligenstest mäter en människas numeriska förmåga att handskas med tal, den rumsliga, grafiska förmågan och det som har att göra med den logiska förmågan. Här skrev jag tidigare om detta. Den kreativa och praktiska intelligensen anses inte kunna mätas utan bara den analytiska. Psykologen Robert J Sternberg anser att det gängse sättet att mäta intelligens är det som fördummar vårt samhälle. Motivation, ansträngning, uthållighet, förmåga att lära nytt och förmåga att samarbeta hos personen är också viktiga. Och huruvida personen vill använda sin intelligens till ett gott ändamål för andra människor och samhället eller inte. 

Här kan ni testa er egen intelligens. 


Den här boden är uppsatt av lösvirke av släkten.
Den är exempel på både analytisk, kreativ och praktisk intelligens.
Men bara den analytiska anses gå att mäta.
Foto Ann Helena Rudberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar