torsdag 28 juni 2018

Att rösta är förbjudet

UPPDATERAT
Salafister påverkar andra muslimer i vardagen i Sverige. Det konstaterar Försvarshögskolans nya rapport om denna riktning inom islam som anser att Allah står över allt och att alla måste underkasta sig hans lagar. Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister och predikar våld. Terrordåden på Drottninggatan år 2010 och 2017 är uppmärksammade händelser med grogund i denna miljö. Likaså resandet till jihadistiska grupper från Sverige till Mellanöstern. 

Sådana grupper har tiodubblats under mindre än ett decennium i Sverige och det finns tiotusentals salafister i Sverige. De finns i lokalsamhällen som Halmstad, Stockholm, Göteborg, Borås och Västerås. Den här riktningen inom islam vill följa de tre första generationerna efter profeten Muhammed. Salafister motsätter sig alla förändringar, avvikelser eller förnyelser i religionstolkning. Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och haram (förbjudet), mellan islam och Väst.

I grund och botten finns det inom salafismen en antidemokratisk hållning, eftersom att följa Gud och Guds lagar är det enda tillåtna. Salafistiska missionärer är väldigt aktiva på sociala medier, och använder forum som Youtube och Facebook för att nå ut till nya målgrupper. I Borås sätts unga från tidig ålder i koranskolor och får lära sig att inte beblanda sig med det motsatta könet. Enskilda elever dricker inte skolans vatten och får inte måla med vattenfärg eftersom vattnet är "kristet".

I Västerås förekommer religiös påverkan blandat med kriminalitet. "Det kan handla om ett gäng grabbar som kommer in i matbutik. Har kassörskan inte slöja på sig tar de vad de vill ha utan att betala, de kallar kassörskan för svennehora och spottar på henne", berättar en polis i rapporten. I Eskilstuna bevakar salafister hur kvinnor och barn klär sig. Heltäckande klädsel praktiseras långt ner i åldrarna.

Att rösta är haram, förbjudet, enligt salafister.
Faksimil från Google. 
I Göteborg uppmanade salafister vid förra valet andra att inte rösta eftersom det var "haram" (förbjudet). "De sa att på domedagen kommer du att få stå till svars för allt dumt politiker gjort om du röstar. De stod vid vallokaler i Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. Vid en vallokal viftades med en IS-flagga", säger en kommunanställd. I Arlöv har barn "lekt IS" på förskolor och även uttryckt att de inte vill leka med barn av annan trosuppfattning då de anses ”orena”. Det svenska samhället har problem att hantera påverkan från salafism. Såväl skola som socialtjänst har svårt att förstå religionen, och brottsbekämpande myndigheter anser att det ligger utanför deras befogenheter, då det inte är brottslig verksamhet. Denna religion och kultur är milsvitt från den svenska uppfattningen om sakernas tillstånd.

Rapporten ser att starka sociala relationer finns mellan olika centrala salafistiska aktörer i Sverige som förenar salafist-jihadistiska miljöer med salafistiska aktörer. Salafistiska predikanter uppträder enskilt och tillsammans i samma moskéer, föreningar, och de arrangerar ibland gemensamma föreläsningsturnéer. Studien visar även att de salafist-jihadistiska miljöerna utvecklats och växt sig starka på flera platser i svenska städer. Studien ger en unik översikt över hur dessa miljöer ser ut och har utvecklats över tid. Rapporten bedömer att den salafistiska propagandan har bidragit till att fler svenskar rest till Syrien för att ansluta sig till jihadistiska rörelser.

Det finns ännu för liten kunskap om detta i Sverige och denna studie är enbart en början till att förstå vad som sker. De som står bakom rapporten menar att det behövs ökad kunskap om salafism i samhället, dess påverkan och vikten av att skilja på islam som trosutövning, islamism som politisk ideologi och salafism i olika former. Utländsk finansiering av svenska koranskolor, moskéer och religiösa föreningar behöver studeras närmare. Koranskolornas roll behöver studeras mer, och huruvida antidemokratiska normer och värderingar lärs ut och påverkar barn och ungdomar. Det finns ett stort behov av att förstå hur religiös påverkan har inflytande på hederskultur.

Rapporten är författad av Dr. Magnus Ranstorp, Filip Ahlin, Peder Hyllengren och Magnus Normark vid Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) på Försvarshögskolan.

18:06
När Rapport skulle berätta om detta fungerade inte tekniken utan nyhetsprogrammet måste gå ut med nedanstående skylt i rutan. Vad händer? Är TV-huset under attack? Sedan avlöstes denna skylt med en till i rött. Och så utgick Rapport. 
Rapport utgick pga tekniska problem.
Vad betyder det?
Katastrof att inte nyhetssändningarna fungerar.
I vår objektiva och sakliga television.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar