måndag 18 januari 2016

Barnäktenskap har egen gräddfil i Sverige

UPPDATERAT
Det finns barnäktenskap i Sverige och de är undantagna svenska lagar ifall kommunerna tycker så. Barn kan tvingas att bli betraktade som vuxna även i Sverige för att kommunerna inte vet hur de ska göra. Detta för att kulturella eller religiösa påbud säger att det är okej att gifta sig tidigt. Detta är kulturella skillnader som har med synen på kroppen att göra. Om kroppen är utvecklad nog att föda barn så är människan vuxen. Inte ett barn. Men så ser vi inte i Sverige på människor. Vi är inte myndiga förrän vid 18 års ålder och betraktas då som vuxna. Vi tycker inte att 14-15-åringar ska få ta ansvaret med familj och barn. Inte heller att äldre män ska äga flickor. 

En del gifta barn har kommit nu med den stora strömmen av asylsökande, men i julhelgen så tvingades en 16-åring i Värmland att gifta sig. En kurator fick kännedom om detta och anmälde det. Detta tvångsäktenskap lär ha ägt rum innanför Sveriges gränser. Självklart ska olika kulturer få ha sina seder, men de kan inte få bryta mot svensk lagstiftning och inte heller mot mänskliga rättigheter.

Att tvinga någon att gifta sig kan i Sverige ge fyra års fängelse, men ingen har dömts för det ännu. Lagstiftningen skärptes år 2014. I Göteborg så lät man en 14-årig flicka bo ihop med sin 21-årige make för något år sedan, men sedan dess har kommunen skilt par åt där den ena är under 18 år. Man kan inte förvänta sig att barn ska kunna protestera utan det måste samhället göra. Myndigheterna känner till ett 70-tal barn som har varit gifta bland asylsökande barn, men mörkertalet kan vara stort. 
19.1.2016
I Malmö får gifta barn bo ihop med den vuxne. Flyktingflickor bor med sina vuxna män. Under november-december tog Malmö emot 16 ensamkommande flickor som uppgav att de var gifta. De fick då följa med sina män till Migrationsverkets anläggningsboenden och blev inte omhändertagna som ensamkommande barn på HBV-hem.
8:29
I Stockholm har ett fall hittats där en flicka har fått bo med sin vuxne man. 
23.1.2015
I Malmö tilläts 59 omyndiga flickor bo ihop med sina vuxna män under 2015. Fem av dem var gravida när de kom till Malmö. Åtta hade redan fött barn. En 17-åring var tvåbarnsmamma. Alla männen är äldre, någon så gammal som 36 år. Det är helt enkelt synen på flickor och kvinnor som Malmö har tagit över från andra länder. Svensk lag följdes inte. Det blev korrupt och kulturen tog över lagen, så som man brukar säga om Afghanistan eller Somalia, som betecknas som de mest korrupta länderna i världen. Malmö kan kanske räknas dit? Ett eget korrupt land i Sverige?

Ett par åttaåringar som är bortgifta med en 27-åring respektive 33-åring.
Skärmavbild från toyoungtowed.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar