torsdag 21 januari 2016

Ensamkommande flyktingbarn har det svårt i Sverige

När 16-årige Ahmad Farid kom till Sverige år 2011 var han mycket välkommen. Han blev mycket väl mottagen och fick hjälp att börja skolan, tilldelades en god man och han lyckades lära sig svenska på bara ett år. Men numera är flyktingbarnen för många och får vänta på att bli omhändertagna. Förra året kom 35 000 barn och många av dem trängs på flyktingboenden och får ingen god man. Det rapporterar Barnombudsmannen. 

BO har pratat med 450 flyktingbarn av de 35 000 som kom till Sverige förra året. Många barn tvingas stanna på ankomstboenden under lång tid och får dela rum med många andra flyktingbarn. De har saknat ytterkläder och skor och inte kunnat vara ute. Trelleborg med 43 000 invånare har tagit emot flera tusen flyktingbarn. Det fungerar inte. Malmö tog emot 14 500 ensamkommande flyktingbarn och det fungerade inte heller bra.

Nu vill BO att staten tar över ansvaret från kommunerna för att det ska fungera. Inom 48 timmar ska barnen slussas vidare, få enhetlig information och tas om hand av kompetent personal genom Migrationsverket. Det är kravet. Problemet är väl att också Migrationsverket har gått på knäna under det mycket ansträngda året 2015, då drygt 160 000 asylsökande kom till Sverige. 

Här skrev jag tidigare om ensamkommande flyktingbarn. 
Ahmad Farid var 16 år och ensamkommande flyktingbarn
 när han kom till Sverige.
Han kom till Malmö 2011 och är nu 20 år. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar