torsdag 4 februari 2016

IS begår folkmord på kristna

Det anser EU, som i dag tog den resolution, som kd-ledamoten Lars Adaktusson har varit drivande bakom, och som menar att IS begår folkmord på kristna. Alla partigrupper i EU, utom yttersta vänstern och de längst till höger, stod bakom denna resolution och det räckte med handuppräckning. Det behövdes ingen rösträkning utan denna resolution var självklar. Trycket på EU och FN att agera ökar därmed. 

Inom IS finns ett grundläggande synsätt som bygger på tolkningen av salafistisk sunniislam där kristna blir ett legitimt mål eftersom de är otrogna och fiender till islam. Straffet för detta är död och utrotning enligt IS. När krigsbrott klassas som folkmord har det tidigare medfört snabba internationella insatser. I den amerikanska kongressen diskuteras också just nu folkmordsfrågan. Ett folkmordserkännande av USA skulle absolut förändra inställningen kring detta och därmed medföra andra internationella insatser mot IS.

Utrikesminister Margot Wallström har undvikit att kalla det som händer i IS-kontrollerat område för folkmord. Hon har menat att det viktiga inte är hur man benämner dessa illdåd i sig, men det är viktigt med orden, för att staterna runt om i världen ska kunna ingripa mot IS på ett nytt och skarpare sätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar