tisdag 8 mars 2016

Striden mellan könen

UPPDATERAT
Världen är en kamp och en strid om makten. Så också mellan könen. Egentligen är det märkligt att det ingås äktenskap och att det föds barn för egentligen handlar allt om ett stort utdraget krig om vem som ska bestämma över världen. Kvinnorna har helt och hållet tagit över synen på världen som ett slagsmål om vem som ska ha mest och bäst inom alla områden. Det är en nedslående syn på världen denna åttonde mars, som ska föreställa kvinnornas dag. 

Resultatet blir att kvinnor överfalls överallt i vårt land för där befinner sig mer än någonsin män, som också tror på den världsmodellen. Ska man ha något så gäller det att ta det. Förr i världen kunde kvinnor och män mer leva liv tillsammans, för att de insåg att de kunde hjälpa varandra, och stötta varandra i vardagen och låta varandra vara ifred om det blev för svårt med närheten. Och om svårigheter uppenbarade sig så tog man sig igenom detta tillsammans. Numera ska allt gå mer ytligt till och det går naturligtvis bra att ha utbytbara förhållanden. Det viktigaste är makten och härligheten och vem som tjänar mest pengar.

Själv var jag med ganska kort i Grupp 8 i början av 70-talet när det handlade om stora reformer för att kvinnor skulle kunna börja jobba mer allmänt. Det var bättre för landet och ibland också för kvinnorna. I Sverige jobbar kvinnorna mer än i andra EU-länder där de har råd att vara hemma om de vill. Men i vårt land så ska alla ingå i produktionen av varor och tjänster på yrkesmässig nivå. Ingen ska slippa undan. 

Som ni ser av staplarna nedan så måste kvinnor och män slita nästan lika mycket i Sverige. Så görs inte i andra EU-länder. Vi kvinnor ska arbeta och låta barnen uppfostras statligt och kommunalt på dagis och i skolor. Så är inställningen till livet, så ser indoktrineringen ut och ingen berättar om hur andra länder gör. För vår modell är bäst.

8:02
För övrigt blir också konsekvensen att vi försörjer andra EU-länder. Inte bara genom att vi har högre avgift än andra utan också för att vi har direkta avtal med exempelvis Rumänien om att hjälpa till där. Sverige skulle tjäna på att gå ur EU och bara ha ett handelsavtal likt Island och Norge. Vi betalar näst högst avgift i EU per person i Sverige. För att vi arbetar så mycket både män och kvinnor och anses så rika. Kring 4 000 kronor per invånare betalade vi brutto till EU under 2015. Året innan var avgiften netto kring 2 600 kronor per person. Ungern, Litauen och Grekland är de som får mest från EU. Varje ungrare fick år 2014 kring 5 400 kronor av EU.
8:52
Här är Expressens lista över 2016 års 100 kvinnor. Måtte vi aldrig hamna på den listan. Tvi! Tvi! Aftonbladet har tagit reda på att svenska kvinnor mår sämre i år än förra året. Hur kan det komma sig? Vi svenska kvinnor som är duktigast i hela EU?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar