lördag 5 mars 2016

Vi befinner oss samtidigt på stenåldern och i rymdåldern

Människan som art lämnar aldrig något bakom sig. Vi är genetiska varelser som samlar inom oss våra upplevelser genom de årtusenden som vi har levt på jorden. Det sägs att vi har olika intelligens och det har vi naturligtvis. De test som vanligtvis används mäter den intellektuella intelligensen, men säger ingenting om den känslomässiga varianten, vilket vi också behöver för att utvecklas som människor. Det finns en beteckning EQ, som handlar om denna intelligens, och det är inte säkert att någon med IQ över 120 har någon sådan alls. Och så finns det också SQ, en själens intelligens.

I början av 1900-talet så debatterades IQ. Vi använder den intellektuella, rationella intelligensen för att lösa problem av logisk eller strategisk art. Test utformades för att mäta denna intelligens och de används fortfarande för att klassa människor i olika begåvningstest. Vid mitten av 1900-talet upptäckte forskare att vi också behöver emotionell intelligens EQ, som har lika stor betydelse som IQ. För denna känslomässiga intelligens gör oss medvetna om våra egna och andra människors känslor. Denna sorts intelligens gör att vi kan känna medkänsla, empati, ger oss motivation och förmåga att reagera på smärta och njutning. EQ gör att vi kan använda vår IQ på ett lämpligt och effektivt sätt. 

Vi har också som människoart en tredje sorts intelligens SQ, själens intelligens, och med hjälp av den intelligensen löser vi problem som handlar om mening och värde. Med hjälp av den intelligensen kan vi placera våra liv i ett vidare och mer begripligt sammanhang. Vi drivs som människor att hitta en mening med varför vi lever, vi vill känna oss värdefulla och människor frågar sig också varför, vilket inte djuren gör. Människor kan därmed ändra på spelreglerna, bli kreativa och förändra sin situation. SQ arbetar från hela hjärnan och integrerar därmed alla våra intelligenser och gör oss till de känslomässigt och andliga intelligenta varelser vi är.

Människor kan ha högt IQ, men lågt EQ eller/och lågt SQ. Alla intelligenser har sina egna områden. Men i vår tid har IQ blivit den dominerande testfaktorn. SQ gör att vi kan integrera och skapa helhet och gör att vi kan skapa dialog mellan IQ och EQ. SQ gör att vi har en utgångspunkt för mognad och förvandling. SQ handlar inte om att vara religiös: många religiösa människor har låg SQ medan humanister och ateister kan ha hög SQ. Denna tredje intelligens har utvecklats under många tusen år och låter hjärnan använda sig av meningsfullhet för att finna lösningar.

Världen och våra liv uppvisar i dag en splittring och söndertrasning och vi längtar efter en ny helhet som inte finns inom de institutioner som redan finns i vår kultur eller inom egobegränsade jag hos individer. SQ är inte kulturbunden eller knuten till vissa värden utan är den förmåga vi har att skapa möjligheten att inneha vissa värden. SQ möjliggör religion, men är inte beroende av religion. Vi arbetar ständigt med att försöka skapa helhet och möjliggöra meningsfullhet. En person med hög SQ kan praktisera vilken religion som helst, men då utan elitism och fördomar. En sådan person kan vara flexibel, och kan transcendera lidande och smärta och vara fältoberoende, dvs arbeta mot konventioner. 

En människa med hög SQ är en tjänande ledare, en undervisande lärare, någon som kan inspirera andra. Den kollektiva SQ-nivån är låg i vårt samhälle. Vi lever i en tid när materialism och manipuleringen av ting är högsta värde. Vår kultur är en masskultur och den uppmanar oss att ha samma åsikter och samma idéer. Vi lever efter trender och paket som ska omvandla oss som människor. En människa med hög SQ har förmåga att transcendera sina vardagliga förtretligheter till något annat. I slutänden handlar detta om vår egen död. Kommer jag att dö tillfredställd med mitt liv eller bittert anklaga andra för mitt misslyckade liv? Hög SQ betyder att vi har ett fungerande ego som deltar i gruppen, men utifrån vårt eget djupa centrum.

För tre år sedan var vi lyckliga i Sverige trots allt. Och Viktor Frankl som överlevde koncentrationslägren är ett exempel på en människa med hög andlig intelligens. 

Den här boken av Danah Zohar och Ian Marshall
kom ut år 2000 och beskriver människan
som en intellektuell, känslomässig och andligt
intelligent varelse. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar