tisdag 29 januari 2019

Det "rasistiska" förslaget genomförs

Lars Leijonborg, liberal, föreslog för sexton år sedan ett språktest för invandrare innan de kunde bli svenska medborgare. Då ansågs detta rasistiskt. Ingen invandrare skulle tvingas till detta. Men nu har tiden hunnit ifatt förslaget, som finns i nästan alla EU-länder. Det var bara vi i Sverige som skulle vara så ödmjuka och inte tvinga människor att lära sig den krångliga svenskan. Vi kunde ju alla prata engelska. Så här kan det se ut i Sverige.
Men idyllen är numera skenbar.
Faksimil från Google. 
Men svenska folket tyckte redan då att det var ett bra förslag. Det var den politiska överheten som skyllde allt på rasism den gången. Även språkforskare dömde ut detta test och menade att det inte gjorde att integrationen eller språket blev bättre av detta. Detta var ungefär samtidigt som Mona Sahlin år 2002 beundrade invandrare för deras kultur och menade att vi bara hade midsommar och sådana töntiga saker. Det var ingen riktig kultur.

Nu har alla nordiska länder sådana test utom Sverige och det står så här i förslaget till samarbete mellan de fyra partierna socialdemokraterna, mp, liberalerna och centern i riksdagen: 

”Språkkrav för medborgarskap. Vi vill stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Därför ska ett godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap vara ett krav för medborgarskap i Sverige. Där det föreligger särskilda skäl ska språkkunskaper kunna prövas i andra former.”

Symbolvärdet för detta test är stort. Det visar att Sverige ställer krav också på invandrare, att vi inte tycker att det i alla lägen är så synd om dem att vi ska behandla dem som barn. Eller som gamla kolonialmakter gjorde. Omkring 77 procent av svenskarna är positiva till detta test. I Sverige talas hundratals språk numera, men det är alltid bra ifall alla kan förstå åtminstone ett av dem. Och samhällskunskap är också bra för människor som bor i landet. Det gör att varje medborgare blir starkare och förstår sina rättigheter i vårt demokratiska land.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar